Sửa lỗi x80070005 khi Active Office

Công ty thi công mạng LAN văn phòng và bảo trì máy tính văn phòng Hà Nội hướng dẫn sửa mã lỗi x80070005 trong quá trình Active Office

Bản tin thi công mạng và bảo trì máy tính văn phòng Hà Nội - Lỗi mã 0x80070005 được định nghĩa là dịch vụ kích hoạt không có quyền truy cập để sử dụng, lỗi này sẽ hiển thị dòng chữ: "We're sorry, something went wrong and we can't do this for you right now. Please try again later. (0x80070005)", làm thế nào để sửa lỗi này trong quá trình Active Office?

Công ty thi công mạng LAN và bảo trì máy tính hướng dẫn cách sửa mã lỗi x80070005 trong quá trình Active Office, người dùng máy tính thực hiện theo các bước được liệt kê dưới đây:
 
Mở một ứng dụng Office, có thể là Word hoặc Excel. Sau đó click File => Account. Trong mujc Product Information, click chọn Update Options và tích tùy chọn Update Now.
 
Trong trường hợp tùy chọn Update Now không có sẵn, click chọn Update Options => Enable Updates để kích hoạt tùy chọn tự động updates.
 
Sau đó chọn Update Options => Update Now. Đóng chương trình Office, sau đó kích chuột phải vào shortcut ứng dụng Office (như Word hoặc Excel) chọn Run as Administrator, hoặc cách khác là click vào nút Start trên Windows 10 ở góc dưới cùng bên trái màn hình máy tính.
 
Nhập vào khung Search tên chương trình cần kích hoạt là Office (Excel, Word...) sau đó người dùng máy tính kích chuột phải vào biểu tượng chương trình Office (chẳng hạn Word hoặc Excel... ) chọn Run as administrator.
 
Thực hiện các bước tiếp theo để active Office, nếu Active Wizard không hiển thị, người dùng máy tính thực hiện theo các bước dưới đây:
 
Vào File => Account => Active Product để thực hiện các bước là hoàn tất quá trình kích hoạt.
 
Sưu tầm bài viết: công ty thi công mạngdịch vụ bảo trì máy tính ở Hà Nội.

 

 • Thi công mạng LAN
 • dengiaothong
 • manglan
 • insacmau.com
 • manglan
 • dengiaothong