Thiết lập quản lý FPT Server với Windows 10

Công ty thi công mạng văn phòng và bảo trì máy tính hướng dẫn cách thiết lập và quản lý FPT Server với Windows 10.

Bản thi công mạng LAN và Bảo trì máy tính văn phòng Hà Nội - Trong trường hợp nếu người dùng máy tính muốn tạo một đám mây riêng để chia sẻ và chuyển đổi các file có lưu lượng lớn nhưng không bị giới hạn băng thông, dung lượng, người dùng có thể tạo giao thức FPT Server (file transfer protocol server) trên máy tính  với hệ điều hành Windows 10.

1. Hướng dẫn cài đặt FPT Server với hệ điều hành Windows 10
Windows 10 tích hợp sẵn các yếu tố cần thiết để chạy FPT Server, cài đặt theo các bước sau:
1. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power rồi chọn Programs and Features.
2. Click chọn liên kết Turn Windows features on or off.
3. Mở rộng Internet Information Services sau đó đánh tích vào tùy chọn FPT Server.
4. Mở rộng FPT Server rồi đánh tích chọn FTP Extensibility.
5. Đánh tích chọn Web Management Tools với các tùy chọn mặc định.
6. Click chọn OK để bắt đầu cài đặt.
7. Click chọn Close để hoàn tất
----------------------------------
2. Cấu hình FPT site với hệ điều hành Windows 10
Tiến hành tạo một FPT site:
1. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở menu Power User rồi chọn Control Panel.
2. Mở Administrative Tools.
3. Kích đúp chuột vào Internet Information Services (IIS) Manager.
4. Mở rộng bảng Connection rồi kích chuột phải vào Site.
5. Chọn Add FPT Site.
6. Đặt tên cho FPT site mới của bạn rồi nhập đường dẫn đến thư mục FPT mà bạn muốn sử dụng để gửi và nhận các file.
Chú ý: Có thể sử dụng nút Make New Folder để tạo một thư mục cụ thể chứa file FPT.
7. Click chọn Next.
8. Trên giao diện Binding and SSL Settings, bỏ tất cả các thiết lập mặc định, thay đổi tùy chọn SSL thành No SSL.
9. Click chọn Next.
10. Tại mục Authentication, đánh tích chọn tùy chọn Basic.
11. Tại mục Authorization chọn Specified users từ menu drop-down.
12. Nhập địa chỉ email tài khoản Windows 10 hoặc tên tài khoản Local cho phép bạn truy cập FPT Server.
13. Đánh tích chọn tùy chọn Read và Write.
14. Click chọn Finish để hoàn tất
----------------------------------
3. Cấu hình Router để cho phép các kết nối bên ngoài
Cấu hình Router để mở số cổng 21 trong TCP/IP cho phép kết nối với máy tính người dùng
1. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power User rồi chọn Command Prompt.
2. Nhập lệnh ipconfig vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter.
3. Note địa chỉ IP Default Gateway lại. Địa chỉ IP Default Gateway chính là địa chỉ Router người dùng
4. Mở trình duyệt mặc định trên máy tính.
5. Trên thanh địa chỉ bạn nhập địa chỉ IP của Router rồi nhấn Enter.
6. Đăng nhập bằng thông tin Router của bạn.
7. Tìm mục Port Forwarding (thông thường tùy chọn này ở dưới mục thiết lập WAN hoặc NAT).
8. Tạo một Port Forwarding mới bao gồm các thông tin dưới đây:
Service name: Bất kỳ một tên nào mà bạn muốn sử dụng. Chẳng hạn như FPT-Server.
Port rage: Sử dụng cổng 21.
Địa chỉ TCP/IP của máy tính: Mở Command Prompt sau đó nhập ipconfig vào cửa sổ Command Prompt. Địa chỉ IPv4 là địa chỉ TCP/IP của máy tính.
Local TCP/IP port: Sử dụng cổng 21.
Protocol: TCP.
9. Áp dụng thay đổi và lưu lại cấu hình Router mới là hoàn thành                                         
----------------------------------                                          
4. Cấu hình để FPT Server thông qua Windows Firewall
1. Mở Start Menu, nhập Windows Firewall và khung Search rồi nhấn Enter.
2. Click chọn liên kết Allow an app or feature through Windows Firewall.
3. Click chọn Change Settings.
4. Chọn FTP Server và đánh tích vào cả 2 tùy chọn Private và Public.
5. Click chọn OK là xong
 

 

Sưu tầm bài viết: công ty thi công mạng LANbảo trì máy tính văn phòng Hà Nội.
 • Thi công mạng LAN
 • dengiaothong
 • manglan
 • insacmau.com
 • manglan
 • dengiaothong