Những câu lệnh run máy tính hữu ích

Công ty thi công mạng LAN và bảo trì máy tính Hà Nội giới thiệu các câu lệnh run dùng cho hệ điều hành XP/7/8/10

Sử dụng các câu lệnh run trong máy tính giúp người dùng thao tác nhanh chóng thực hiện các câu lệnh cho máy tính, việc này giúp người dùng tiết kiệm thời gianthực hiện các thao tác cũng như thực hiện chính xác các lệnh đang cần dùng. Công ty thi công mạng LAN và bảo trì máy tính Hà Nội giới thiệu các câu lệnh run cho hệ điều hành Windows 7/8 và 10.

Công ty thi công mạng LAN và bảo trì máy tính giới thiệu các câu lệnh run nên nhớ dùng cho máy tính hệ điều hành Windows 7/8/10:
winchat : công cụ chat của Microsoft
winver : dùng để kiểm tra phiên bản hiện tại của Windows
wupdmgr : cấu hình Update của Windows.
write : sử dụng để mở WordPad.
wmplayer : mở Windows Media Player
wab : mở cửa sổ địa chỉ của Windows
winword : sử dụng để mở ứng dụng Word của Windows
winipcfg : hiển thị cấu hình của IP
appwiz.cpl : mở cửa sổ Add/Remove Program
control : mở Control Panel
cmd : mở cửa sổ dòng lệnh
control mouse: mở bảng điều khiển chuột
calc : Mở công cụ máy tính cá nhân
charmap: mở bảng có các kí tự đặc biệt mà bạn sẽ cần khi không thể tìm thấy nó trên bàn phím
chkdsk: sửa lỗi những file bị hỏng
cleanmgr : dọn dẹp ổ cứng (bạn có thể tùy chọn ổ để dọn dẹp)
clipbrd : mở cửa sổ xem trong bộ nhớ tạm của windows đang có gì
fsmgmt.msc: mở các folder đang chia sẻ.
firewall.cpl : sử dụng để chỉnh sửa, cấu hình tường lửa
ftp : chạy chương trình ftp
hostname : cho chúng ta biết tên của máy tính
hdwwiz.cpl : mở bảng Add Hardware
ipconfig : hiển thị thông số liên quan đến card mạng
logoff : lệnh để logoff máy tính
mmc : mở bảng console quản lý của Microsoft
mstsc : sử dụng để dùng remote desktop
mrc : công cụ loại bỏ các phần mềm độc
msinfo32 : công cụ xem thông tin hệ thống của Microsoft
nbtstat : hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao thức NetBIOS qua TCP/IP
nslookup : cho chúng ta biết hiện tại DNS server cục bộ
osk : sử dụng để mở bàn phím ảo
perfmon.msc: sử dụng để cấu hình hoạt động của màn hình
ping : gửi dữ liệu đến 1 host/Ip cụ thể
powercfg.cpl: sử dụng để cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy
regedit : công cụ chỉnh sửa Registry
regwiz : mở bảng Registration
sfc /scannow: sử dụng để kiểm tra file hệ thống
sndrec32 : mở Sound Recorder (trình ghi âm sẵn có của windows)
sysedit : chỉnh sửa những file chạy khởi động
taskmgr : mở cửa sổ task manager
shutdown : để tắt windows
spider : mở game spider của windows
sndvol32 : chỉnh độ to của volume card âm thanh
telephon.cpl: sử dụng để config modem
telnet : mở chương trình telnet
tracert : dùng để kiểm tra dấu vết và hiển thị đường đi đến các host trên internet.
winchat : công cụ chat của Microsoft
wmplayer : mở Windows Media Player
wab : mở cửa sổ địa chỉ của Windows
dxdiag : mở bảng chuẩn đoán DirectX
explorer : mở Windows Explorer
fontview : công cụ xem font ở dạng đồ họa
fsmgmt.msc: mở các folder đang chia sẻ.
firewall.cpl : sử dụng để chỉnh sửa, cấu hình tường lửa
winword : sử dụng để mở ứng dụng Word của Windows
winipcfg : hiển thị cấu hình của IP
write : sử dụng để mở WordPad
winver : dùng để kiểm tra phiên bản hiện tại của Windows
wupdmgr : cấu hình Update của Windows.
appwiz.cpl : mở cửa sổ Add/Remove Program
calc : Mở công cụ máy tính cá nhân
charmap: mở bảng có các kí tự đặc biệt mà người dùng máy tính sẽ cần khi không thể tìm thấy nó trên bàn phím
chkdsk: sửa lỗi những file bị hỏng
dcomcnfg : mở bảng của những component serivices có trong windows.
debug : công cụ lập trình ngôn ngữ Assembly
drwatson : ghi lại và chụp lại những chương trình bị lỗi, crash trên windows
dxdiag : mở bảng chuẩn đoán DirectX
explorer : mở Windows Explorer
fontview : công cụ xem font ở dạng đồ họa
cleanmgr : dọn dẹp ổ cứng (bạn có thể tùy chọn ổ để dọn dẹp)
clipbrd : mở cửa sổ xem trong bộ nhớ tạm của windows đang có gì
control : mở Control Panel
cmd : mở cửa sổ dòng lệnh
control mouse: mở bảng điều khiển chuột
dcomcnfg : mở bảng của những component serivices có trong windows.
debug : công cụ lập trình ngôn ngữ Assembly
drwatson : ghi lại và chụp lại những chương trình bị lỗi, crash trên windows
ftp : chạy chương trình ftp
hostname : cho chúng ta biết tên của máy tính
hdwwiz.cpl : mở bảng Add Hardware
ipconfig : hiển thị thông số liên quan đến card mạng
logoff : lệnh để logoff máy tính
mmc : mở bảng console quản lý của Microsoft
mstsc : sử dụng để dùng remote desktop
mrc : công cụ loại bỏ các phần mềm độc
msinfo32 : công cụ xem thông tin hệ thống của Microsoft
nbtstat : hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao thức NetBIOS qua TCP/IP
nslookup : cho chúng ta biết hiện tại DNS server cục bộ
osk : sử dụng để mở bàn phím ảo
perfmon.msc: sử dụng để cấu hình hoạt động của màn hình
ping : gửi dữ liệu đến 1 host/Ip cụ thể
powercfg.cpl: sử dụng để cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy
regedit : công cụ chỉnh sửa Registry
regwiz : mở bảng Registration
sfc /scannow: sử dụng để kiểm tra file hệ thống
sndrec32 : mở Sound Recorder (trình ghi âm sẵn có của windows)
shutdown : để tắt windows
spider : mở game spider của windows
sndvol32 : chỉnh độ to của volume card âm thanh
sysedit : chỉnh sửa những file chạy khởi động
tracert : dùng để kiểm tra dấu vết và hiển thị đường đi đến các host trên internet
telephon.cpl: sử dụng để config modem
telnet : mở chương trình telnet
taskmgr : mở cửa sổ task manager
 
Sưu tầm bài viết: thi công mạngbảo trì máy tính văn phòng uy tín ở Hà Nội 2016./.
 • Thi công mạng LAN
 • dengiaothong
 • manglan
 • insacmau.com
 • manglan
 • dengiaothong