Hướng dẫn chuyển nền tối hđh windows 10

Công ty thi công mạng LAN văn phòng và bảo trì máy tính hướng dẫn cách chuyển nền tối cho hệ điều hành windows 10.
Công ty thi công mạng LAN văn phòng và bảo trì máy tính hướng dẫn cách chuyển nền tối cho windows 10. Night light là tính năng làm giảm cường độ ánh sáng, tuy nhiên với hệ điều hành Windows 10 cũng có giao diện nền tối ngoài nền sáng mặc định trên hệ thống. Thực hiện hướng dẫn dưới đây để chuyển máy tính với hệ điều hành Win 10 thành nền tối.
Công ty thi công mạng LAN - thi công mạng văn phòng Hà Nội MANGLAN.NET:
 
Bước 1:
Tải tập tin giao diện trên Windows 10 theo link: mega.nz/#!bN1AjLJL!mso2NHwdm7aB38AU504BItPCxQ9hNoenm5WpgQYeIEM, giải nén tập tin.
Bước 2:
Tìm từ khóa Task Scheduler, hiển thị tại giao diện Task Scheduler, click vào tùy chọn Create Basic Task... Xuất hiện cửa sổ thiết lập trên Task Scheduler. Tiến hành thiết lập để hệ thống tự động chuyển sang nền tối theo thời gian. Ở mục Create Basic Task, điền Dark Theme vào ô Name, ở mục Description nhập thông tin cho tùy chọn, nhấn Next ở bên dưới.
Bước 3:
Ở mục Trigger, thiết lập thời gian để khởi động nền tối tự động cho máy tính. Click vào tùy chọn Daily rồi nhấn Next, chọn khoảng thời gian cụ thể cho mỗi ngày, để nền tối tự động được kích hoạt. Có thể nhập tùy chọn thời gian vào khung Start rồi nhấn Next ở bên dưới. Ở phần Action cần đánh dấu vào lựa chọn Start a program và nhấn Next. Chuyển sang giao diện Start a program, click chuột vào Browse để mở thư mục lưu tập tin giao diện mà đã giải nén ở Bước 1. Chọn tập tin Dark.ps1.
Bước 4
Người dùng máy tính sẽ thêm đường dẫn dưới đây trước đường dẫn thư mục tập tin Dark.ps1, rồi nhấn Next để sang bước tiếp theo: %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File, nhấn Yes để thực hiện. Xuất hiện giao diện hoàn chỉnh với các thiết lập đã lên lịch. Nnhấn Finish để lưu lại, nếu muốn thay đổi mục nào thì nhấn Back để quay lại.
Bước 5:
Ở giao diện của Task Scheduler, nhấn vào phần Create Basic Task. Sau đó trong giao diện kế tiếp, mục Name sẽ nhập Light Theme và cũng thêm thông tin tại phần Description. Nhấn Next để tiếp tục, phần chọn thời gian để Daily thay đổi theo từng ngày. Ở phần chọn thời gian cụ thể, chọn lựa các khung thời gian cho ban ngày rồi nhấn Next.
Bước 6:
Chọn Start a program để kích hoạt chế độ chuyển sang nền sáng, nhấn nút Browse rồi chọn tới tập tin Light.ps1 lưu trữ trên máy tính. Nhập dòng lệnh tương tự trước đường dẫn thư mục của tập tin Light.ps1: %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File
Bước 7:
Thấy ô thông báo, nhấn Yes để đồng ý, kkiểm tra lại các thông tin đã thiết lập trên Task Scheduler, để hệ thống tự động kích hoạt chuyển đổi giao diện sang nền sáng. Nhấn Finish để hoàn thành mọi thao tác.
 
Biên tập công ty thi công mạng LAN http://manglan.net
 • Thi công mạng LAN
 • dengiaothong
 • manglan
 • insacmau.com
 • manglan
 • dengiaothong